Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Pracownie

Pracownie branżowe specjalizują się w nauczaniu i pracach zleconych w swoich obszarach zawodowych.

Branża budowlana

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz na obiektach zewnętrznych w innych placówkach oświatowych. Pracownie wyposażone są w: stanowiska robocze do wykonania robót murarskich, tynkarskich, malarskich, tapeciarskich, okładzinowo-podłogowych, betoniarskich i zbrojarskich oraz spawalniczych, zestaw narzędzi i sprzętu oraz materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie, rusztowania robocze oraz stanowiska komputerowe z oprogramowaniem w programy potrzebne do zrealizowania podstawy programowej.

 

Branża odzieżowa

Prowadzimy zajęcia praktyczne oraz przedmioty zawodowe w nowocześnie wyposażonych pracowniach. W trakcie zajęć kładziemy nacisk na umiejętności techniczne, poczucie estetyki oraz poznanie zagadnień z zakresu projektowania kolekcji odzieży. Prowadzimy również działalność usługową z zakresu wykonywania usług krawieckich.

Branża fryzjerska

Pracownia fryzjerska połączona z pracownią rysunku technicznego wyposażona jest m.in. w: stanowiska rysunkowe, tablice, zestawy barw, stanowiska fryzjerskie, stanowisko do mycia i farbowania włosów oraz rzutnik z komputerem. Do wykonywania zabiegów używa się wyłącznie technicznie sprawnych narzędzi i urządzeń oraz preparatów o aktualnym terminie ważności i zaleconym stężeniu.

Branża elektryczno-mechaniczna

Prowadzimy zajecia praktyczne i przedmioty zawodowe w szerokim zakresie dziedziny elektrycznej i mechanicznej. Realizujemy też praktyki zawodowe zarówno w naszych pracowniach, jak i we współpracujących zakładach pracy, oraz w ramach współpracy z Politechniką Częstochowską. Realizujemy wiele zleceń wewnętrznych, jak i zewnętrznych wykonując prace dla szkół, szpitali i wszelkich potrzebujących naszych usłuch instytucji miejskich. Podejmujemy także prace zlecone dla podmiotów prywatnych. Wszelkie działania produkcyjno-naprawcze włączamy do cyklu kształcenia i dzięki temu kształcimy praktycznie i zawodowo wdrażając młodzież i przygotowując słuchaczy do pracy.

Branża samochodowa

W dziale samochodowym prowadzone są zajęcia z przedmiotów zawodowych dla kierunków Technik Pojazdów Samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu doskonalą swoje umiejętności z zakresu demontażu i montażu podzespołów pojazdów samochodowych, naprawy pojazdów samochodowych. Wykonują operacje kontrolno - pomiarowe podzespołów oraz dokonują ich regulacji. Pracownie są wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych oraz w sprzęt warsztatowy.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU