Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Branża elektryczno-mechaniczna

Branża elektryczno-mechaniczna

Zespół branżowy pracowni mechaniczno elektrycznych.

Kierownikiem branży mechaniczno-elektrycznej jest Henryk Staniec. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem pedagogicznym oraz stroną organizacyjną dotyczącą wyposażenia, zleceń wewnętrznych i zewnetrznych.

Przewodniczącym zespołu pracowni mechaniczno elektrycznych jest Grzegorz Warych. Wspomaga nauczycieli branży w ramach prac zespołu, organizuje podział treści i zakresów nauczania w poszczególnych pracowniach i wraz z kierownikiem branży zatwierdza opracowane plany pracy i wdrażane modyfikacje.

W skład zespołu branżowego pracowni mechaniczno - elektrycznych wchodzą nauczyciele pracowni mechanicznych oraz nauczyciele pracowni elektrycznych.

Prowadzimy zajecia praktyczne i przedmioty zawodowe w szerokim zakresie dziedziny elektrycznej i mechanicznej. Realizujemy też praktyki zawodowe zarówno w naszych pracowniach, jak i we współpracujących zakładach pracy, oraz w ramach współpracy z Politechniką Częstochowską.

Realizujemy wiele zleceń wewnętrznych, jak i zewnętrznych wykonując prace dla szkół, szpitali i wszelkich potrzebujących naszych usłuch instytucji miejskich. Podejmujemy także prace zlecone dla podmiotów prywatnych. Wszelkie działania produkcyjno-naprawcze włączamy do cyklu kształcenia i dzięki temu kształcimy praktycznie i zawodowo wdrażając młodzież i przygotowując słuchaczy do pracy.

W ramach zadań branżowych doskonalimy warsztat pracy, wymieniamy doświadczenia, prowadzimy lekcje otwarte i wspomagamy się wzajemnie we wszelkich działaniach, aby wspólnym wysiłkiem podnosić jakość i wyniki naszej pracy w Centrum.

Zalaczniki: 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU