Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 12

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 12

Szkoły Branżowe to takie, w których uczeń zostanie wyposażony w umiejętności oraz kompetencje stwarzające realne możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Uczniowie kończący szkoły branżowe są bardzo dobrze przygotowani zawodowo, a takich pracowników poszukują przedsiębiorcy.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
2-letnia Branżowa Szkoła II Stopnia umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w celu uzyskania wykształcenia średniego branżowego, dyplomu technika oraz możliwości przystąpienia do matury. 
Taka dwustopniowa edukacja pozwala zdobyć te same kwalifikacje, jakie uzyskuje się po 5-letnim technikum a jednocześnie daje większą możliwość wyboru -  uczeń sam decyduje czy kończy naukę po 3 latach BS I, czy kontynuuje edukację w BS II, poszerzając swoje kwalifikacje i otwierając sobie drogę na studia. 

Poniżej prezentujemy ofertę Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12, która wchodzi w skład CKZiU

Ucząc się w CKZiU, uczniowie mają możliwość zdobycia zawodowego doświadczenia oraz dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zakresie spawalnictwa i energetyki z uzyskaniem uprawnień spawalniczych (książeczka spawacza i certyfikowane świadectwo). Mogą także zdobyć uprawnienia SEP lub rozwijać się zawodowo na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych – KKZ. Biorą udział w wyjazdach edukacyjnych, szkoleniach technicznych sprawdzając swoją wiedzę teoretyczną na stanowiskach pracy w warunkach praktycznych. Uczestniczą w targach i wystawach gdzie na bieżąco zapoznają się z nowościami w swojej branży. Istotnym jest to, że uczniowie odbywają zajęcia praktyczne na terenie firm, które posiadają nowoczesne technologie oraz stwarzają możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmów o naszej placówce:

 

Zglądaj na naszą stronę, polub nasz profil facebook-owy a z pewnością znajdziesz coś dla siebie...
...nie wiesz co zrobić? - zobacz jak to wyglada W PRAKTYCE ...
SKONTAKTUJ  SIĘ Z NAMI - POMOŻEMY

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU