Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Projekty UE

Centrum Kształcenia Praktycznego aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach związanych z projektami unijnymi. Bierzemy udział w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, co przynosi wymierne korzyści naszym uczniom i społeczności w której funkcjonujemy.

Projekt "Akademia młodego zawodowca"

Na początek ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników projektu:
W tablicy informacyjnej, przy wejściu głównym do CKP znajduje się lista podstawowa i rezerwowa uczniów zrekrutowanych do projektu "Akademia młodego zawodowca".

Projekt „Edukacja bez granic”

PROJEKT

 „EDUKACJA BEZ GRANIC”

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie”

    Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie”, to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego tj.:

Projekt „Dobry fach to szansa pracy”

     Projekt „Dobry fach to szansa pracy” zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie wśród 920 uczniów i uczennic 7 Szkół zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, tj.:
    Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr Władysława Biegańskiego;
    Technikum nr 8 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie;
    Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta;

Załączniki do pobrania: 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Poniżej mamy przegląd zakończonych inicjatyw w ramach projektów EFS w których Centrum brało udział:

  • „Idziemy w parze – ja i mój zawód”
  • „Wstań podnieś głowę i rozpocznij nowe życie”
  • ,,Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska”
  • ,,Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy woj.śląskiego”
  • „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU