Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Projekt „Dobry fach to szansa pracy”

Projekt „Dobry fach to szansa pracy”

     Projekt „Dobry fach to szansa pracy” zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie wśród 920 uczniów i uczennic 7 Szkół zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, tj.:
    Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr Władysława Biegańskiego;
    Technikum nr 8 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie;
    Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta;
    Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 (ZSZ 4) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;
    Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 (ZSZ 7) w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego;
    Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 (ZSZ 8 ) w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych;
    Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 (ZSZ 10) w Zespole Szkół Technicznych;
    Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

       (...)

    Pełna informacja o projekcie załączona poniżej  do pobraniaw postaci pliku pdf:

Załączniki do pobrania: 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU