Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Technik BHP

Technik BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
INSPEKTOR DS. BHP - To doradca  pracodawcy  pełniący funkcję kontrolną,  doradczą  i  opiniującą  podczas  rozwiązywania   problemów  z  dziedziny bezpieczeństwa i  higieny  pracy oraz ergonomii w środowisku pracy.

PO UKOŃCZENIU KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ:

 • oceniać i  kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy
 •   w zakładzie pracy,
 • prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa
 •    i prawa pracy,
 • sporządzać stosowną dokumentacje,
 • analizować i oceniać ryzyko zawodowe,
 • ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • oceniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w
 •    środowisku pracy,
 • tworzyć plany naprawcze i formułować wnioski profilaktyczne,
 • przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.   

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • firmy szkoleniowe
 • służby bhp w zakładach pracy, placówkach, organizacjach

PRACA NA STANOWISKU - INSPEKTORA
 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU