Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

II edycja Konkursu Plastycznego „Twoja wyobraźnia - Twój obraz”

II edycja Konkursu Plastycznego „Twoja wyobraźnia - Twój obraz”

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta 
zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału
w II edycji Konkursu Plastycznego „Twoja wyobraźnia - Twój obraz”
pt. „WSTRZYMAŁ SŁOŃCE RUSZYŁ ZIEMIĘ”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/graficznej nawiązującej tematycznie do Mikołaja Kopernika lub jego osiągnięć. 

 

CELE KONKURSU:
1. Uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
2. Przybliżenie sylwetki Mikołaja Kopernika i jego dokonań
3. Propagowanie patriotyzmu i wiedzy historycznej
4. Rozwijanie zainteresowań i wrażliwości artystycznej uczniów
5. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodzieży
6. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży
 
TECHNIKA:
Techniki płaskie: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa
 
FORMAT PRAC:
Prace powinny mieć format A3 (297 x 420mm) - prace wykonane technikami komputerowymi należy wydrukować na formacie A3.
 
Prace należy dostarczać lub przesyłać wraz z kartą zgłoszenia do 10 stycznia 2023 r. na adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Przechodnia 11/15
42-202 Częstochowa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Twoja wyobraźnia - Twój obraz”

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje na temat prac oraz terminów konkursu znajdują się w Regulaminie - załącznik.

 

Pliki do pobrania:: 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU