Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

II edycja konkursu "Dobry zawód - lepsza przyszłość"

II edycja konkursu "Dobry zawód - lepsza przyszłość"

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału
II EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU NA PLAKAT
„DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

Zadaniem Uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu reklamującego zawody, w których można kształcić się w Branżowej Szkole I stopnia nr 12:

 • elektryk z elementami fotowoltaiki i inteligentnych domów
 • operator obrabiarek skrawających z rozszerzeniem projektowania CAD/CAM
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z elementami architektury wnętrz
 • automatyk z elementami robotyki
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń z elementami wykonawczymi automatyki przemysłowej
 • monter konstrukcji budowlanych z procesami spawalnictwa
 • dekarz z elementami stolarki budowlanej

Powyższe zawody zostały szczegółowo opisane na stronie http://ckziu.eu/page/oferowane-kierunki

Plakat może prezentować jeden lub większą liczbę zawodów jednocześnie.

CELE KONKURSU:

 1. Zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym.
 2. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat charakterystyki zawodów, specjalności oraz rynku pracy.
 3. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz kreatywności młodzieży.
 4. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 5. Upowszechnienie wiedzy o zawodach w branżach: elektryczno – elektronicznych, mechanicznych oraz budowlanych wśród uczniów Szkół Podstawowych.

TECHNIKA:
Techniki płaskie: malarstwo, farky, kredki, kolaż, grafika komputerowa i inne.
 
FORMAT PRAC:
Prace powinny mieć format A3 (297 x 420mm) - prace wykonane technikami komputerowymi należy wydrukować na formacie A3.
 
Zgłoszenie na konkurs należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023 roku:

 • Pocztą tradycyjną na adres

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Przechodnia 11/15
42-202 Częstochowa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs PLAKAT”

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje na temat prac oraz terminów konkursu znajdują się w Regulaminie - załącznik.

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU