Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z DNIA 15-01-2021

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z DNIA 15-01-2021

KOMUNIKAT DYREKTORA CKZiU
z dnia 15.01.2021 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 18 stycznia 2021 r. w CKZiU zajęcia praktyczne realizowane są w formie stacjonarnej z pewnymi ograniczeniami.

Wobec powyższego zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej w Centrum Kształcenia Zawodowego realizowane dla uczniów szkół zewnętrznych, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12, Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 oraz na KKZ od dnia 18.01.2021 r. odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującą organizacją CKZiU, z wyłączeniem zajęć dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej - zajęcia nadal realizowane są zdalnie w całości.

Zajęcia dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 realizowane będą zgodnie z dotychczasowym obowiązującym planem z dnia 30.11.2020 r. Bieżące informacje przekazywane będą z wykorzystaniem dotychczas przyjętych form komunikacji. O wprowadzonych zmianach w zakresie organizacji zajęć praktycznych informują uczniów opiekunowie/wychowawcy klas/grup.

Przy realizacji zajęć praktycznych w formie stacjonarnej będą również wykorzystane narzędzia do nauczania zdalnego w celu szybszej komunikacji z uczniem oraz wspomagania nauczania stacjonarnego.

Zaplanowane praktyki zawodowe realizowane będą z zastosowaniem organizacji hybrydowej w formie projektów edukacyjnych oraz stacjonarnych.

Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe będą realizowane z zachowaniem dystansu społecznego z zastosowaniem zasad wynikających z przyjętej organizacji pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie od 1 września w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem
Dariusz Humaj
Dyrektor CKZiU

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU